ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Gesundheitswesen-Bauen
Wir führen Investitionen im Bereich der funktionalen Architektur für das Gesundheitswesen. Wir erfüllen die Standards und Leitlinien, die aus den Bedürfnissen eines bestimmten Objekts kommen.
Radomskie Centrum Onkologii
 

Radomskie Centrum Onkologii

2017-12-30

Inwestor: Radomskie Centrum Onkologii

Zakres: Budowa szpitala i rewitalizacja budynków z przystosowaniem pod działalność służby zdrowia

Rok: 2017

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu

2015-11-02

Budowa dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.

Prace remontowo-budowlane objęły elewację oraz przygotowanie sali konferencyjnej, pomieszczeń labolatoryjnych, biur administracji i nadzoru w sumie na powierzchni 3,7 tysiąca metrów kwadratowych.

Medicus X Skarżysko - Kamienna
 

Medicus X Skarżysko - Kamienna

2012-10-01

Przebudowa, rozbudowa, i remont istniejącego budynku przychodni zdrowia Medicus X w Skarżysku-Kamiennej.

Data zakończenia: 2012-09-30

SZOZ Nowe Miasto
 

SZOZ Nowe Miasto

2012-10-01

Budowa izby przyjęć oraz prace wykończeniowe dla SZOZ Nowe Miasto.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

2011-07-29

Budowa oraz przygotowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w tym sale dydaktyczne i powierzchnie gastronomiczne

Data zakończenia: 2011-07-29

Termomodernizacja szpitala w Tuszynie
 

Termomodernizacja szpitala w Tuszynie

2008-11-28

Inwestor:  WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi 

Zakres prac: 
Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego i termomodernizacja budynków w obiekcie szpitalnym w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 

Data zakończenia: 
2008-11-28 

Budowa oddziału szpitala w Tomaszowie Mazowieckim
 

Budowa oddziału szpitala w Tomaszowie Mazowieckim

2005-06-30

Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 

Zakres prac: 
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym Tomaszowie Mazowieckim. Prace obejmowały roboty budowlane, instalacje elektryczne instalacja gazów medycznych, instalacje wod-kan, c.o., klimatyzacji i wentylacji oraz kanalizacji deszczowej. W zakres prac wchodziły także roboty zewnętrzne. 

Data zakończenia: 
2005-06-30 

Budowa placówki medycznej MEDICON
 

Budowa placówki medycznej MEDICON

2002-02-28

Inwestor: MEDICON Radom

Generalny wykonawca robót budowlanych, wewnętrznych instalacyjnych i elektrycznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prac drogowych i ukształtowania terenu na budowie „ Centrum Zdrowia i Urody „ ul. Gagarina 1, 26 – 600 Radom

Data zakończenia: 2002-02-28

konstrukcje stalowe
1418425716