ROSABUD S.A.
ENDERUITITPL
Andere Objekte
In Bezug auf öffentliche Gebäude, sind wir in der Lage, während der Bau von Einrichtungen unsere Hilfe und Beratung in jeder Phase des Projekts leisten.
Sąd Okręgowy w Krakowie
 

Sąd Okręgowy w Krakowie

2018-03-24

Inwestor: Sąd Okręgowy w Krakowie

Zakres: Budowa gmachu Sądu Okręgowego w Krakowie

Rok: 2017

Pałac sprawiedliwości w Radomiu
 

Pałac sprawiedliwości w Radomiu

2018-03-24

Inwestor: Sąd Okręgowy w Radomiu

Zakres: Budowa gmachu Sądu Rejonowego w Radomiu

Rok: 2017

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

2016-03-20

Inwestor: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Zakres: Budowa Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data: 2016

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
 

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Zakres: Generalne wykonawstwo nowej siedziby KPP w Sierpcu prz ul. Kilińskiego.

Data: 2016

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości
 

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości

2012-12-30

Budowa Warszawskiego Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 - Dobry adres dla Biznesu

Centrum Przedsiębiorczości na ul. Smolnej 6 w Warszawie jest od początku 2013r. technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych z wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. Centrum będzie odgrywało kluczową rolę w aktywizacji i integracji środowiska małych i średnich przedsiębiorstw. Działania będą kierowane do ludzi wykazujących inicjatywę i chęć działania na wła...sny rachunek oraz do przedsiębiorców rozwijających własną działalność gospodarczą
Modernizacja budynków dla Policji w Radomiu
 

Modernizacja budynków dla Policji w Radomiu

2009-12-30

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu


Zakres prac:    
Adaptacja budynków przy ul. Limanowskiego 95 w Radomiu na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego.


Data zakończenia:   
2009-12-30

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
 

Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

2009-11-30

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Zakres prac: 
Budowa Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. 

Data zakończenia: 
2009-11-30 

Rozbudowa budynków Komendy Policji w Radomiu
 

Rozbudowa budynków Komendy Policji w Radomiu

2009-10-30

Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 

Zakres prac: 
Budowa łącznika pomiędzy budynkami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu a budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 

Data zakończenia: 
2009-10-30 

 

Inwestor:  Burmistrz Miasta Mszczonowa 

Zakres prac: 
Odbudowa Ratusza w Mszczonowie. Zakres prac obejmowała prace budowlane, instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz niskoprądowe. 

Data zakończenia: 
2007-07-20

Budowa Urzędu Gminy w Sochaczewie
 

Budowa Urzędu Gminy w Sochaczewie

2006-04-01

Inwestor:  Urząd Gminy Sochaczew 

Zakres prac: 
Wykonanie budynku administracyjno – biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy Sochaczew. Zakres prac obejmowała stan surowy, wykończeniowy, instalacja wod-kan, instalacje c.o. Instalacje elektryczne. 

Data zakończenia: 
2006-04-01 


  [starsze >>]
konstrukcje stalowe
901357290